Online Lening Aanvragen

Metro Finance.be

bvba
Kredietraadgevers sinds 1970

Frankrijklei 16
2000 Antwerpen
Tel.: +32 (0)3 227 38 37
Fax: +32 (0)3 227 38 36
info@metrofinance.be

Ondernemingsnummer Antwerpen 0849 849 563

Let op,

geld lenen

kost ook

geld!


Zwarte Lijst

Hoe zwart is de 'zwarte lijst'?

 • Als u geen eigendom hebt (huis of appartement) maakt u geen kans om een nieuw krediet te krijgen.
 • Als u wel eigendom hebt (huis of appartement) en uw eigendom is niet te zwaar belast met een lopende hypotheek dan is er een redelijke kans dat er een lening op basis van hypothecaire waarborg kan worden verstrekt.


  Bel ons voor info, wij zijn ervoor om u raad te geven en verder te helpen ! 


  WAAROM ZOUDEN WIJ U NIET KUNNEN HELPEN ALS U EIGENDOM HEBT.


  Tel: 03.227.38.37


  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.  


In 2009 hadden 356.611 landgenoten de twijfelachtige eer om op de "zwarte lijst" te staan. Er werden in 2009 niet minder dan 123.803 nieuwe betalingsachterstanden genoteerd. Een stijging van 8,4%. Blijkbaar hebben steeds meer mensen het moeilijk om hun kredieten netjes op tijd af te betalen.

 • Wat u moet weten over de zwarte lijst?
 • Hoe beland je op die lijst?
 • Wat betekent dat?
 • Hoe weet ik of ik geregistreerd ben?
 • Wat zijn de gevolgen ervan ?
 • Hoe geraak je er nog af ?
 • Op de zwarte lijst staan en toch een lening afsluiten?
 • Zijn er verschillende zwarte lijsten ?

Het zijn de kredietgevers, de banken, de financieringsmaatschappijen en de verzekeraars die verplicht zijn om vanaf het moment dat u een consumentenkrediet of een hypothecair krediet afsluit, alle relevante informatie betreffende uw persoon als consument en de kenmerken van het kredietcontract dat u afsloot, online door te geven aan de Centrale voor kredieten aan particulieren van de Nationale Bank van België, De Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

De Centrale voor kredieten aan particulieren is een instrument in de strijd tegen overmatige schulden.

De Nationale Bank registreert sinds 2003 al deze gegevens in de "centrale voor kredieten" op een "witte lijst" en een "zwarte lijst".

Via een te betalen raadpleging bij de Nationale Bank, in 't kort NBB, kan elke kredietinstelling zo onmiddellijk zien (op de "witte lijst" ) welke financiële verplichtingen een consument heeft en of de kandidaat-kredietnemer wel in staat zal zijn om zijn lening netjes af te betalen.

De NBB deelt immers aan de consultant mee welke kredieten de betrokken consument heeft zonder achterstand en welke kredieten een achterstand van drie maanden vertonen.

Ik sta op de zwarte lijst, kan ik toch nog een lening afsluiten?

 • Als u geen eigendom hebt (huis of appartement) maakt u geen kans om een nieuw krediet te krijgen.
 • Als u wel eigendom hebt en uw eigendom is niet te zwaar belast met een lopende hypotheek dan is er wel een redelijke kans dat er een lening op basis van hypothecaire waarborg kan worden verstrekt.

We moeten wel weten waarom u op de zwarte lijst bent gekomen..... Iedereen kan tegenslag hebben en verdient een tweede kans op voorwaarde dat men zich wil “herpakken”. Uw goede wil, is voor ons heel belangrijk. 

Elk dossier wordt na een telefoongesprek manueel behandeld en door een menselijke bril bekeken. Enkel mensen die willen breken met het verleden en bereid zijn zich op financieel gebied te herpakken en kunnen bewijzen dat ze hun nieuwe financiële verplichtingen zonder problemen zullen kunnen nakomen, kunnen wellicht geholpen worden.

Hebt u eigendom en wenst u inlichtingen, advies of raad: bel ons op 03/227.38.37. Wij hebben een luisterend oor.

Hoe beland je op die zwarte lijst?

Vanaf het moment dat er in de aflossing van uw lening een achterstand is ontstaan van 3 maanden zijn alle kredietinstellingen verplicht deze achterstallige betalingen aan de NBB mee te delen. Als u een achterstand hebt van drie maanden, bent u een wanbetaler en staat u op de "zwarte lijst".

De registratie wegens wanbetaling gebeurt voor de verkopen op afbetaling, de leningen op afbetaling en de financieringshuren wanneer:

 • drie termijnbedragen op hun vervaldag niet of onvolledig zijn betaald
 • een vervallen termijnbedrag gedurende drie maanden niet of onvolledig betaald is
 • de nog te vervallen termijnbedragen onmiddellijk opeisbaar geworden zijn

De registratie wegens wanbetaling gebeurt voor de kredietopeningen wanneer een ongeoorloofde (te grote) debetstand niet is aangezuiverd binnen drie maanden vanaf de datum waarop de kredietgever hiertoe schriftelijk heeft verzocht.

De registratie wegens wanbetaling gebeurt voor de hypothecaire kredieten wanneer:

 • de verschuldigde maandaflossing niet of onvolledig is betaald binnen drie maanden na de vervaldag
 • een verschuldigd saldo niet of onvolledig is betaald binnen één maand na de ingebrekestelling via een aangetekend schrijven.

De NBB brengt de betrokken consument persoonlijk per brief in kennis van de registratie van zijn wanbetaling.

Wat zijn de gevolgen ervan ?

Vanaf het moment  dat u gemeld staat bij de kredietcentrale en u dus op de zwarte lijst staat, komt u niet meer in aanmerking voor een nieuwe lening, tenzij:

 • u de achterstand betaalt en één jaar wacht tot u definitief van de zwarte lijst bent. Hiermee is het echter nog niet zeker dat u opnieuw in aanmerking zult komen voor een nieuw krediet, maar u vergroot uw kans hierop natuurlijk aanzienlijk.
 • u zoekt een kredietkaart maar staat op de zwarte lijst? U zal niet in aanmerking komen voor een kredietkaart bij uw bank. De voorafbetaalde kredietkaart of prepaid credit card is dan een oplossing. Zelfs voor mensen die op de zwarte lijst staan is een prepaid creditcard gemakkelijk verkrijgbaar omdat de kaart vooraf volledig betaald wordt en er geen controle bij de Nationale Bank van België nodig is. Een prepaid credit card biedt de kaarthouder het gemak om de uitgaven onder controle te houden. Met een prepaid credit card kan men immers geen schulden maken.
 • u in het bezit bent van een eigendom en er een lening op basis van hypothecaire waarborg kan worden verstrekt.

In geval van wanbetaling moeten de kredietgevers de evolutie van het debetsaldo en de eventuele regularisatie van het contract aan de NBB laten weten.

 • Wanneer de schuld nog niet betaald is, spreekt men van een niet-geregulariseerde wanbetaling en blijft men gedurende tien jaar vanaf de datum van de eerste registratie van wanbetaling op de zwarte lijst.
 • Wanneer de schuld en de achterstand wel betaald is, spreekt men van een geregulariseerde wanbetaling. Na het betalen van alle schuld blijft de slechte betaler nog één jaar vanaf de datum van regularisatie op de zwarte lijst staan.

De kredietgevers zijn tevens verplicht de vervroegde terugbetaling of de ontbinding van kredietovereenkomsten mee te delen aan de Centrale van het krediet.

De kredietovereenkomst die zonder wanbetaling wordt beëindigd, blijven echter nog drie maanden en acht werkdagen na de einddatum van de kredietovereenkomst op de Centrale voor het Krediet vermeld.

Hoe weet ik of ik geregistreerd ben?

Alle consumenten kunnen kosteloos en persoonlijk inzage krijgen in de op zijn naam geregistreerde gegevens.

U heeft de keuze tussen:

 • 'online' dat kan als u over een kaartlezer beschikt
 • via de post als u een brief schrijft en er een R/V kopij van uw identiteitskaart bijvoegt
 • zelf gaan vragen aan de loketten van de Nationale Bank (ook identiteitskaart meenemen)

Zie hieronder voor de adressen van de Nationale Bank

Hoofdzetel NBB
De Berlaimontlaan 14 (Loketten op nr. 18
1000 Brussel
NBB Hasselt
Eurostraat 4
3500 Hasselt
NBB Antwerpen
Leopoldplaats 8
2000 Antwerpen  tel 03.222.23.03
NBB Bergen
Avenue Frère Orban 26
7000 Bergen
NBB Gent
is gesloten
NBB Luik
Place St-Paul 12-14-16
4000 Luik
NBB Kortrijk
President Kennedypark 43                        
8500 Kortrijk
NBB Namen
Rue de Bruxelles 83
5000 Namen

Ik sta op de zwarte lijst, kan ik toch nog een lening afsluiten?

 • Als u geen eigendom hebt (huis of appartement) maakt u geen kans om een nieuw krediet te krijgen.
 • Als u wel eigendom hebt en uw eigendom is niet te zwaar belast met een lopende hypotheek dan is er wel een redelijke kans dat er een lening op basis van hypothecaire waarborg kan worden verstrekt.

Ook als u eigendom hebt, wordt uw dossier met een vergrootglas bekeken!

Een belangrijk punt is de reden waarom u op de zwarte lijst bent gekomen ? Iedereen kan tegenslag hebben en verdient een tweede kans op voorwaarde dat men zich wil “herpakken”.

Elk dossier wordt na een telefoongesprek manueel behandeld en door een menselijke bril bekeken. Enkel mensen die willen breken met het verleden en bereid zijn zich op financieel gebied te herpakken en kunnen bewijzen dat ze hun nieuwe financiële verplichtingen zonder problemen zullen kunnen nakomen, kunnen wellicht geholpen worden.

Hebt u eigendom en wenst u inlichtingen, advies of raad: bel ons op 03/227.38.40. Wij hebben een luisterend oor.

Zijn er nog andere zwarte lijsten ?

De kredietcentrale, die sinds 2003 alle kredieten en probleemkredieten bij financiële instellingen bijhoudt, geeft maar een gedeeltelijk beeld van het aantal mensen met betalingsmoeilijkheden. Vandaag is het niet mogelijk om een volledig overzicht te krijgen van mensen die rekeningen niet kunnen betalen.

De Minister voor Ondernemen wil de kredietcentrale van de Nationale Bank van België laten ombouwen tot een schuldencentrale die alle wanbetalers omvat. Niet alleen de slechte betalers van een lening, maar ook diegenen die een gsm- of energiefactuur, onderhoudsgeld of zelfs ziekenhuisrekeningen niet betalen zouden dan samen in één databank terecht komen.

Een volledigere lijst zou zeker nuttig zijn, want we merken dat door de huidige economische crisis, mensen problemen met hun betalingen beginnen te krijgen om andere redenen dan te veel leningen.

Welke andere zwarte lijsten bestaan reeds wel ?

Er is o.a. ook een zwarte lijst voor verzekeringen. Die noemt officieel ‘RSR’.

Dat is een samentrekking van het Franse: ‘risques spéciaux’ en het Nederlandse ‘speciale risico’s. Deze lijst wordt bijgehouden door Datassur, de centrale databank voor speciale risico's. Deze databank werd reeds in 1996 in het leven geroepen op initiatief van de verzekeringsondernemingen.

Op die manier kunnen verzekeraars in één oogopslag zien of ze te maken hebben met een risicoklant want de lijst bestaat uit personen die door de verzekeraars brand en ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid als een bijzonder en speciaal risico worden aanzien.

De meeste mensen die op die lijst staan, hebben hun verzekeringspremie niet betaald, hebben te veel schadegevallen veroorzaakt waarvoor ze zelf verantwoordelijk zijn, hebben gefraudeerd of hebben valse verklaringen afgelegd bij het afsluiten van de polis.

De verzekeraars hebben vorig jaar 47.500 Belgen toegevoegd aan deze zwarte lijst. In zestig procent van die wanbetalingen gaat het om autoverzekeringen. In totaal stonden er eind vorig jaar 154.000 Belgen op de zwarte lijst.

Wanbetalers, brokkenmakers en fraudeurs kunnen na respectievelijk drie, vijf en tien jaar van de lijst geschrapt worden op voorwaarde dat ze een herziening vragen.

Je registratie zal echter niet zomaar verdwijnen, je moet zelf het initiatief nemen. Je moet Datassur, dat de gegevens bijhoudt, schriftelijk vragen de registratie te annuleren en bewijzen dat de premie is betaald. Best mail je dan naar : Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

Dan bestaat er ook een lijst met mensen die achterstaan met hun onderhoudsgeld.

Deze informatie wordt bijgehouden door de Dienst voor alimentatievorderingen in ’t kort DAVO, Italiëlei 4 te 2000 Antwerpen. Het is ook DAVO die zich bezighoudt met het invorderen van het onderhoudsgeld.

De Dienst voor alimentatievorderingen werd bij de Federale Overheidsdienst Financiën opgericht door de wet van 21 februari 2003 als een dienstverlening voor de burgers. De dienst maakt deel uit van de administratie van de niet-fiscale invordering binnen de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie.

Aan de basis van de oprichting van DAVO lagen twee doelstellingen, namelijk hulp bieden bij de uitvoering van gerechtelijke beslissingen (invorderen van onderhoudsgeld) en armoedebestrijding (betalen van voorschotten op onderhoudsgeld).

De informatie die DAVO bijhoudt is niet voor het publiek toegankelijk.

Natuurlijk zijn er nog een aantal “privé” zwarte lijsten die niet steeds een wettelijke omkadering hebben.

Preventel bijvoorbeeld is een VZW die reeds een "zwarte lijst" van slechte betalers van telefoonrekeningen bijhoudt.

Diegenen die hun factuur niet betalen worden hierin opgenomen en kunnen noch bij Proximus, noch bij Mobistar of Base een contract afsluiten.

Helaas zien we vaak dat deze lijsten amateuristisch worden bijgehouden en dat er vaak administratieve fouten in zitten.

Een consument kan dus onterecht op zulke zwarte lijst terechtkomen ondanks het feit dat hij geen enkele fout heeft begaan!

Ook zouden er lijsten circuleren van huurders die hun huur niet betalen of met de noorderzon verdwenen zijn.

Een totaal wettelijk kader dringt zich dus om verschillende redenen wel op. Toch moet de overheid voorzichtig zijn en mogen private zaken niet met financiële zaken vermengd worden. Het is aan de privacycommissie om te duiden wat kan en niet kan.

Hebt u vragen over de zwarte lijst of wenst u informatie of u een lening kan krijgen? Bel ons op 03/227.38.37  of stuur een mailtje Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Als we kunnen helpen, doen we het.

Van de Vijver Herman